Usuari: arxiver i/o administrador d’ens

La plataforma iARXIU contempla tres maneres per afegir o donar d’alta una sèrie documental. En tots els casos és imprescindible informar del codi de classificació i títol per donar d’alta una sèrie.

No es poden donar d’alta sèries documentals amb un codi de classificació i títol que ja existeixin.

De forma individual mitjançant la web

En aquest cas, l’usuari ha d’emplenar un formulari d’alta:

iarxiu_gestio_series1

De forma massiva mitjançant la càrrega d’un fitxer csv

iarxiu_gestio_series2

El fitxer CSV ha d’incloure els següents camps i amb l’ordre que es detalla:

  • Codi de classificació
  • Títol original
  • Descripció
  • Nivell de descripció
  • Nom productor
  • Codi intern
  • Data inici (dd/mm/aaaa)
  • Data final (dd/mm/aaaa)

 

 

Per indicacions pròpies del format csv els camps s’han de separar amb comes (,). Si en el contingut d’algun d’aquests camps hi ha una coma cal incloure comilles dobles a l’inici i final del text.

Podeu descarregar-vos el següent exemple: series_documentals

De forma automàtica durant una transferència

Creació automàtica de les sèries quan l’ingrés es realitza mitjançant els serveis web de la plataforma. Aquesta funcionalitat està pensada per aquells ens que fan les transferències d’expedients mitjançant els serveis web i els interessa que la plataforma iARXIU doni d’alta la sèrie documental, si no existeix, automàticament al finalitzar l’ingrés fent servir les metadades existents.