De forma nativa, un usuari intern (no administrador) no pot recuperar cap paquet d’informació arxivat a la plataforma.

L’usuari intern podrà accedir al mòdul de consulta però no podrà visualitzar res, excepte que:

  1. La sèrie documental a la qual pertany la documentació o paquet d’informació d’arxiu que vulgui consultar tingui associada una política d’accés amb el règim d’accés públic
  2. En la resta de casos, quan l’accés sigui restringit, l’usuari només hi tindrà accés si:
    1. L’usuari forma part d’un grup
    2. Existeix una política d’accés associada a la sèrie documental o paquet d’informació d’arxiu, en la qual el grup/s als quals pertany l’usuari té permisos de consulta.