Els passos a seguir per tal de portar a terme la integració d’una aplicació amb el servei iARXIU són els següents:

  • Emplenar el formulari de sol·licitud del servei, completant l’annex d’integració, en el què haureu d’indicar la clau pública del Certificat Digital d’Aplicació (CDA) que identificarà l’aplicació, necessària per dur a terme l’autenticació de l’aplicació.
  • Rebreu per part del Consorci AOC un correu electrònic en què se us proporcionarà la informació i documentació necessària per tal que pugueu començar a desenvolupar la vostra integració amb el servei iArxiu.
  • Realització de les proves d’integració a l’entorn de preproducció. Durant tot aquest procés comptareu amb el suport del Servei de Suport a la Integració.
  • Configuració de l’entorn de producció. Si heu finalitzat el procés d’alta al servei, podreu realitzar peticions a producció. Durant tot aquest procés seguireu comptant amb el suport del Servei de Suport a la Integració.

Podeu traslladar qualsevol consulta en el procés d’integració a través del formulari de contacte del Portal d’Integradors.