Qui pot utilitzar iARXIU?

Qualsevol administració pública catalana.

Els usuaris d’aquestes administracions públiques han de ser usuaris de la plataforma EACAT.

Hi ha alguns requeriments tècnics a tenir en compte per fer servir iARXIU?

Per tal d’accedir a iARXIU l’usuari ha de disposar d’un navegador web amb accés a Internet. El servei està garantit per als següents navegadors:

  • Internet Explorer 8 o superior
  • Firefox 4 o superior
  • Google Chrome.

Quin tipus de documentació  i expedients puc arxivar i gestionar a iARXIU?

iARXIU funciona a manera d’arxiu central i/o arxiu històric i està pensat per a la documentació semiactiva i/o històrica.

Quins formats de fitxer accepta iARXIU?

En el següent document trobareu el llistat de formats de fitxes suportats per la plataforma: Formats de fitxers acceptats

Quina capactitat d’emmagatzematge disposo per arxivar els meus documents i expedients?

Inicialment la quota d’emmagatzematge és il·limitada.

El pes màxim en Mb per paquet d’informació de transferència és de 700 Mb.

El pes màxim en Mb per fitxer és de 400 Mb.

Quin és el model de metadades que s’ha de fer servir per descriure els expedients i documents?

DESA’L proposa unes metadades obligatòries a nivell d’expedient, document i signatura. Ara bé, l’eina permet ampliar o afegir altres esquemes o vocabularis de metadades addicionals.
En el següent enllaç podeu consultar l’esquema de metadades bàsic d’iARXIU: enllaç