Usuari: arxiver i/o administrador d’ens

A part de crear les sèries documentals, l’usuari pot realitzar les següents operacions:

Modificar metadades de la sèrie documental

Permet modificar algunes metadades de la sèrie documental. No es permet modificar el títol ni el codi de classificació, doncs és el vincle amb les metadades dels paquets. Per modificar el nom d’una sèrie, s’ha de donar de baixa i tornar a crear-la.

iarxiu_gestio_series3

Eliminar una sèrie documental

Permet eliminar una sèrie documental. Si hi ha paquets associats a la sèrie documental que es desitja eliminar, o polítiques que fan servir aquesta sèrie documental, s’avisa a l’usuari i no se’l permet eliminar la sèrie.

iarxiu_gestio_series4

Consultar o cercar sèries documentals

Per facilitar la cerca de les sèries documentals, existeix un cercador que permet filtrar i buscar les sèries. Si l’usuari clica a “filtra” s’habilita un pop-up per cercar les sèries documentals:

iarxiu_gestio_series5

iarxiu_gestio_series6

El funcionament és el següent:

 • Al pop-up es veuen les sèries en una taula, que mostra el codi de classificació, el títol, i si està activa o no.
 • Si hi ha més de deu, només mostra les deu primeres, i un avís de que n’hi ha més i s’ha de refinar el filtre
 • Mostra un filtre on podem escriure un valor que es farà servir per filtrar les sèries de la taula: la taula passarà a mostrar només aquelles sèries on el codi de classificació, el títol original o el títol final incloguin aquest text (sense tenir en compte majúscules/minúscules ni accents).
 • També es mostra un checkbox per indicar si volem que apareguin sèries inactives o no, tot i que no estarà habilitat si la pantalla en qüestió només admet sèries actives.
 • Si triem de la taula un valor, aquest passa a estar seleccionat en el desplegable inicial, i es tanca el pop-up.

Activar/desactivar una sèrie documental

També hi ha la possibilitat d’activar o desactivar una sèrie documental:iarxiu_gestio_series7

Si es desactiva una sèrie implica:

 • Que no apareixerà en el camp desplegable de sèries documentals quan es faci l’emplenat de metadades en un preingrés.
 • Que no apareixerà en el camp desplegable de sèries documentals quan es vol crear una plantilla.
 • Tot i estar desactivada seguirà apareixent:
  • En el desplegable de sèries documentals del menú de consultes
  • En el desplegable de sèries documentals del registre d’accions
  • En el desplegable de sèries documentals quan es crea una política