L’iARXIU és un repositori electrònic per emmagatzemar i custodiar els documents electrònics, de manera que es pugui garantir la seva integritat, autenticitat, confidencialitat, qualitat, seguretat, recuperació i conservació a llarg termini. Aquest repositori funciona a manera d’arxiu central i/o arxiu històric i està pensat per a la documentació semiactiva i/o històrica.

A més a més, inclou la prestació d’uns serveis específics relacionats amb la preservació digital per tractar els problemes derivats de la fragilitat dels suports i l’obsolescència tecnològica, ja sigui del maquinari , el programari o dels formats dels documents. Per exemple:

 • serveis de migració de documents
 • serveis de visualització de fitxers
 • un servei d’evidència electrònica relacionat amb la preservació de les signatures electròniques.

En concret, iARXIU, contempla els següents mòduls funcionals:

Mòdul d’ingrés

 • Creació de peticions de transferència de documents/expedients
 • Aprovar, rebutjar i acceptar les sol·licituds de transferència de documents/expedients

Mòdul d’arxiu

 • Gestió del repositori digital
 • Per a garantir la conservació i arxiu dels documents electrònics, el Consorci AOC  aplica el que preveu l’Esquema Nacional de Seguretat quant al compliment dels principis bàsics i dels requisits mínims de seguretat mitjançant l’aplicació de les mesures de seguretat adequades als mitjans i suports en els quals s’emmagatzemen els documents

Mòdul de consulta

 • Cerca bàsica i avançada mitjançant les metadades dels documents/expedients
 • Consulta en línia dels documents
 • Expedició de còpies autèntiques i conversió en línia dels documents a nous formats
 • Descàrrega de l’informe d’evidència
 • Descàrrega de paquets d’informació de consulta

Mòdul d’administració

 • Gestió dels usuaris de la plataforma
 • Gestió de les polítiques d’accés als documents
 • Gestió de les polítiques de retenció i disposició dels documents
 • Gestió de les sèries documentals
 • Gestió de les plantilles de metadades
 • Consulta estadístiques d’ús
 • Consulta del registre d’accions i d’accessos

Mòdul de Preservació

 • Gestió i execució de polítiques de migració de documents, de consistència i de ressegellat.
 • Gestió dels formats dels fitxers
 • Preservació de les signatures electròniques