Tipus d’usuari: administrador d’ens

Un cop s’ha creat un fons documental cal assignar-li quins usuaris faran les tasques d’administrador del fons i/o arxiver.

Per fer-ho, cal seleccionar el fons documental i clicar a “Afegeix/Modifica usuaris”

iarxiu_gestio_fons_documental_5

A la següent pantalla apareix un llistat dels usuaris associats al fons. El primer cop, el llistat està buit i cal assignar els usuaris al fons clicant al botó “afegeix usuari”:

iarxiu_gestio_fons_documental_7

Si l’usuari ja existeix només cal seleccionar-lo i clicar a “Accepta”:

iarxiu_gestio_fons_documental_8

En el cas que no existeixi, cal clicar a “Nou Usuari” i a la següent pantalla es pot donar d’alta  mitjançant el seu certificat digital o emplenant directament les dades d’usuari:

iarxiu_gestio_fons_documental_9

Un cop seleccionat l’usuari, el següent pas és associar-li el/s rol/s corresponents. Per fer-ho només cal seleccionar l’usuari. marcar el/s rol/s i clicar al botó “Aplica”

iarxiu_gestio_fons_documental_10