Tipus d’usuari: administrador de fons

Un cop tenim les plantilles per descriure els paquets d’informació de transferència creades i guardades en local, el següent pas és pujar-les a la plataforma per tal que es puguin utilitzar. Per fer-ho cal clicar “administració plantilles” de la pestanya “Administració”

iarxiu_admiistracio_plantilla_1

Al entrar a l’administració de plantilles es mostrarà la pantalla pel manteniment de plantilles, on es llisten les plantilles del sistema, amb les opcions possibles:

  • Afegir plantilla
  • Modificar plantilla
  • Eliminar plantilla
  • Descarregar XML de la plantilla
  • Activar/desactivar plantilla

Afegir plantilla

Per afegir una plantilla, l’usuari haurà de donar un nom a la plantilla i pujar el fitxer de plantilla associat, que prèviament s’ha creat amb l’editor de plantilles

iarxiu_admiistracio_plantilla_3

 

iarxiu_admiistracio_plantilla_2

iarxiu_admiistracio_plantilla_4

Modificació plantilla

La modificació d’una plantilla permet pujar un nou fitxer de plantilla, sempre que no existeixin ja paquets d’informació que la facin servir.

Eliminació plantilla

L‘eliminació d’una plantilla es podrà realitzar sempre i quan la plantilla no tingui paquets d’informació associats a la plataforma.

Descàrrega XML

Permet descarregar l’XML que defineix la plantilla.

Activar/desactivar plantilla

L’activació i desactivació de plantilles té la finalitat de poder impedir l’ús de plantilles obsoletes quan no es poden eliminar, doncs ja existeixen paquets d’informació que les fan servir. Quan una plantilla està desactivada no es pot fer servir per a nous ingressos de PIT.