Tipus d’usuari: administrador d’ens, de fons i arxiver

Les estadístiques de la plataforma mostren l’ús que es fa dels serveis bàsics de la plataforma:  ingressos, consultes, eliminacions, transferències d’entrada i de sortida, etc. permetent filtrar per ens, fons i dates. Les dades a mostrar són les següents:

 • Ens
 • Fons
 • Nombre de PIA (total)
 • Quantitat d’ingressos realitzats (per data)
 • Nombre d’importacions
 • Nombre de transferències d’entrada
 • Nombre de transferències de sortida
 • Nombre d’eliminacions
 • Espai utilitzat en GB (total)
 • Consultes de paquets realitzades (per data)
 • Consultes de binaris realitzades (per data)
 • Espai utilitzat

Nota:

L’administrador d’ens només pot consultar les accions del seu ens i dels seus fons vinculats

L’administrador de fons i arxiver només pot consultar les accions del fons que està gestionant

iarxiu_consulta_estadistiques_01

Mitjançant el botó de descàrrega, l’usuari podrà descarregar la estadística que està veient en format Excel.