Tipus d’usuari: arxiver i usuari intern

Inclou les funcionalitats necessàries per facilitar la creació dels paquets d’informació de transferència per part dels usuaris, així com la gestió d’aquests per part de l’arxiver fins al moment de ser ingressats definitivament a la plataforma.

A grans trets inclou:

  1. Fer un nou preingrés d’un paquet d’informació de transferència (per part de l’usuari intern i/o arxiver)
  2. Rebutjar, modificar un preingrés (només l’arxiver)
  3.  Ingressar un preingrés (només l’arxiver)
  4. Consultar els estats dels preingressos

iarxiu_ingres1

Requisits prèvis per poder fer un preingrés

Per poder utilitzar correctament el mòdul d’ingrés és imprescindible que l’arxiver/administrador de fons hagi:

  • Donat d’alta les sèries documentals corresponents
  • Donat d’alta les plantilles que faran servir els usuaris per a descriure els paquets d’informació de transferència