Tipus d’usuari: qualsevol, sempre i quan tingui permisos

Seleccionant un dels paquets del llistat de resultats de la cerca es pot accedir a les dades del PIA.

iarxiu_consulta_03

A la següent pantalla es mostra el detall del contingut del PIA

iarxiu_consulta_04

Opcions de consulta:

Un cop dins del PIA l’usuari pot:

Nota:

Els permisos de consulta que poden tenir els usuaris interns són els següents (d’acord amb el que s’hagi establert a la corresponent política d’accés):

  • Consulta només de les metadades relacionades amb el PIA. En aquest cas l’usuari no pot visualitzar els documents o continguts.
  • Consulta de metadades i visualització directa dels documents electrònics (fitxers) que formen part del PIA.
    • En aquells casos que els documents o objectes digitals s’hagin migrat a un nou format, l’usuari podrà visualitzar el document original i la còpia autèntica electrònica fruit de la migració, tot proporcionant l’enllaç al corresponent visor.
    • Conversió en línia dels documents que formen part del PIA. L’usuari pot demanar descarregar els binaris dels documents en un format diferent del que està actualment emmagatzemat al PIA. Sota demanda de l’usuari, iArxiu el convertirà a un dels formats disponibles per a que l’usuari el pugui visualitzar més fàcilment. El nou binari serà temporal i en cap cas s’emmagatzemarà per la seva preservació.