La integració amb la plataforma iArxiu consta de dues fases:

Fase 1: preparació de la documentació a transferir a la plataforma iArxiu. En aquesta fase del projecte, s’ha de generar el que s’anomena paquets d’informació de transferència (PIT), un contenidor que inclou els documents a transferir i les seves metadades.

El Consorci AOC, amb l’objectiu de facilitar aquest desenvolupament, posa a la vostra disposició:

Fase 2: un cop creats els paquets d’informació de transferència ja es poden transferir a la plataforma iArxiu i/o consultar un cop ja s’han transferit utilitzant el serveis web de la plataforma.

El Consorci AOC, amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament de les integracions, posa a la vostra disposició els següents clients d’exemple i la documentació.

Per a més informació sobre els serveis web consulteu:

  • Recomanacions sobre com fer les transferències o ingressos a iARXIU: enllaç
  • Opcions de consulta o recuperació de documents: enllaç
  • Github del projecte: enllaç