iARXIU funciona a manera d’arxiu central i/o arxiu històric i està pensat per a la documentació semiactiva i/o històrica.

En el següent document trobareu el llistat de formats de fitxes suportats per la plataforma: Formats de fitxers acceptats