Perfil d’usuari: arxiver

Aquesta funcionalitat permet gestionar les altes dels usuaris interns (usuaris no administradors), així com l’assignació d’aquests als grups d’usuaris, necessaris per modelar les polítiques d’accés.

iarxiu_gestio_usuaris_01

Quan es clica a “Vista usuaris grups” la plataforma mostra el conjunt d’usuaris que s’han afegit i donat d’alta al fons documental que s’està gestionant.

iarxiu_gestio_usuaris_02

Afegir usuari existent

Quan es clica el botó “afegeix usuari”  es carrega una pantalla on apareixen tots els usuaris donats d’alta a l’ens. Si l’usuari que es vol donar d’alta al fons documental ja apareix només s’ha de seleccionar-lo i clica el botó “Accepta”.

iarxiu_gestio_usuaris_03

Donar d’alta un nou usuari

En canvi, si l’usuari no està donat d’alta a l’ens es pot afegir clicant el botó “Nou usuari” i a la següent pantalla es pot donar d’alta  mitjançant el seu certificat digital o emplenant directament les dades d’usuari:

iarxiu_gestio_fons_documental_9

Associar un usuari a un grup

Aquesta opció permet afegir els usuaris interns del fons documental a uns determinats grups.

iarxiu_gestio_usuaris_02

L’anterior llista mostra a la part de dalt tots els usuaris del fons documental. A la part inferior es mostren els grups d’usuaris que hi ha creats al fons.

Per afegir un usuari a un grup només cal seleccionar-lo i clicar el/s grup/s que es vol associar i clicar el botó “Aplica”

iarxiu_gestio_usuaris_04

Amb el botó “Afegeix grup” es pot crear un nou grup:

iarxiu_gestio_usuaris_05