El WSDL del mòdul d’ingrés de documents  contempla diferents maneres o formes de transferir els documents (el que anomenem PIT, paquet d’informació de transferència) a la plataforma iARXIU. Ara bé, des del Consorci AOC us recomanem que utilizeu el següent:

  • Ingrés, en modalitat offline o asíncrona, d’un PIT amb referències a fitxers binaris enviats prèviament amb un servei de càrrega directa. Amb aquesta operativa es permet realitzar una càrrega de fitxers grans sense haver de incrustar-los en una crida del servei web.

Per realitzar un ingrés mitjançant aquesta modalitat les passes són les següents:

  1. Obtenir un tiquet per la càrrega dels fitxers i del PIT (mets.xml) mitjançant una crida a l’operació GetUploadTicket
  2. Pujar els fitxers i el PIT (mets.xml) mitjançant el servlet d’upload, que permet fer l’enviament dels fitxers mitjançant l’estàndard HTTP. Es poden pujar tots els fitxers i el PIT dins d’un fitxer ZIP, que iARXIU ja descomprimirà posteriorment o sinó de forma individual.
  3. Un cop s’han pujat tots els fitxers en el servidor de fitxers cal realitzar una crida a l’operació OfflineUploadIngest per procedir a l’ingrés.
  4. Com que l’ingrés es fa mitjançant la modalitat offline o asíncrona, per comprovar l’estat de l’ingrés cal utilitzar l’operació GetOfflineIngestStatus

Per a més informació consulteu el següent document: Plataforma_iArxiu_WS_ingres_20201021.pdf