Els usuaris que poden operar amb la plataforma iARXIU són els següents:

 • Administrador d’ens: aquell usuari designat per l’ens productor i/o arxiu encarregada d’assumir les funcions pròpies de la gestió del seu arxiu. Les tasques que li pertoquen són les següents:
  • Gestió del fons documental
  • Gestió de les sèries documentals, sempre i quan s’hagi demanat la gestió centralitzada a nivell d’ens
  • Gestió dels usuaris de l’ens
  • Consulta del registre d’accions
  • Consulta del registre d’accessos
  • Consulta d’estadístiques
  • Consulta d’estadístiques d’emmagatzematge
  • Accedir al mòdul de consulta i visualització de documents de tot l’ens
 • Administrador de fons: aquell usuari designat per l’administrador d’ens encarregada d’assumir les funcions pròpies de la gestió del seu fons documental. Les tasques que li pertoquen són les següents:
  • Gestió d’usuaris interns i arxivers
  • Gestió de les plantilles
  • Gestió dels vocabularis
  • Gestió de les carpetes preingrés
  • Consulta del registre d’accions
  • Consulta del registre d’accessos
  • Consulta d’estadístiques
  • Accedir al mòdul de consulta i visualització de documents del fons
 • Arxiver: aquell usuari designat per cada administrador de fons que assumeix les funcions de gestió i validació de les transferències dels PIT, la gestió dels ingressos i determina, entre d’altres, les polítiques d’accés, de cicle de vida i de preservació que afecta als PIA. Les tasques que li pertoquen són les següents:
  • gestió de les sèries documentals
  • gestió dels grups d’usuaris
  • gestió de les polítiques que afecten als documents/expedients:
   • polítiques d’accés
   • polítiques de disposició
   • polítiques depreservació
  • Ingressos de PIT
  • Accedir al mòdul de consulta i visualització de documents del fons
 • Usuari intern:  aquell usuari que forma part de l’estructura organitzativa de l’ens productor i/o arxiu i que pot realitzar les següents funcions:
  • Realitzar sol·licituds de preingrés de PIT
  • Accedir al mòdul de consulta i visualització de documents, sempre i quan tingui els permisos adients.

Nota:Tots aquests usuaris han de ser obligatòriament usuaris de la plataforma EACAT del Consorci AOC.

L’administrador d’ens el dóna d’alta el Consorci AOC a partir de les dades que consten a la sol·licitud d’alta al servei.

La resta d’usuaris ja són administrats per part de l’administrador d’ens, de fons i arxiver respectivament.