En aquest apartat es detallen les diferents versions desplegades de la plataforma iARXIU durant els darrers mesos, així com un document explicatiu d’aquestes millores o evolucions de l’eina:.