Tipus d’usuari: qualsevol, sempre i quan tingui permisos

En la pantalla de detall del PIA per consultar les metadades de l’expedient i/o documents només cal clicar a l’enllaç “Veure Metadades”.

iarxiu_consulta_05

En el cas d’expedient el primer nivell de metadades correspon a l’expedient

iarxiu_consulta_06

 

i les del segon nivell són dels documents que formen part de l’expedient

iarxiu_consulta_07

 

Cal comentar que quan un expedient o un document té més d’un vocabulari de metadades, a la consulta d’aquestes metadades els diferents vocabularis apareixen agrupats de forma que es poden expandir o agrupar.

A continuació es mostra la pàgina de consulta de metadades agrupades d’un document, que inclou també metadades de les signatures associades al document:

iarxiu_consulta_08

iarxiu_consulta_09