Tipus d’usuari: qualsevol, sempre i quan tingui permisos de consulta

Tant la cerca bàsica com l’avançada, presentaran als usuaris una llista dels resultats que compleixen amb els criteris de la cerca introduïts i li mostrarà la següent informació sobre cada PIA:

 • Data d’ingrés del PIA
 • Identificador iArxiu del PIA;
 • Títol de la sèrie documental a la que pertany;
 • Data obertura de l’expedient;
 • Data de tancament de l’expedient;
 • Títol del PIA;
 • Número d’expedient;

Només es mostren els PIA als quals té accés l’usuari.

L’usuari podrà ordenar els resultats clicant el títol de la columna desitjada

iarxiu_consulta_01

L’usuari també es pot descarregar el resultat de la cerca en un fitxer Excel que inclou les dades bàsiques dels PIA. Les dades que es mostren són les següents:

 • Ens
 • Fons
 • Data d’ingrés
 • Sèrie documental
 • paquet d’informació
 • Número expedient
 • Títol
 • Data obertura
 • Data de tancament
 • Nom productor
 • Unitat productora

El resultat de les cerques està limitat a 1000 PIA. En cas de superar al fer una cerca aquest límit la plataforma informarà que hi ha més PIA que compleixen aquest criteri de cerca.