Tipus d’usuari: qualsevol, excepte que el registre d’accessos al PIA només el poden veure els usuaris administradors

A part de consulta les metadades dels PIA, descarrega i visualitzar els documents que en formen part, la plataforma inclou altres funcionalitats:

Migració en línia

Per qualsevol versió del document, es podrà fer una conversió en línia, sempre i quan estigui suportada per la plataforma. És a dir, es pot descarregar el document en un format al que sigui possible migrar el document. Per fer això només cal anar al document i clicar a “Veure històric de migracions/conversió en línia”

iarxiu_consulta_16

A la pantalla de consulta històric de migracions cal seleccionar el format desitjat del desplegable de formats possibles i clicar el botó de descarregar

 

iarxiu_consulta_15

Generació còpia autèntica

Es podrà descarregar una còpia autèntica dels documents d’acord amb la política de signatura expedició de còpies autèntiques electròniques.

Per generar la còpia autèntica, iARXIU segueix el següent procés:

  • Comprova si hi ha alguna versió en format PDF del document, i si existeix, la signa i la lliura com a còpia autèntica.
  • Si no n’hi ha cap, migra el document a format pdf, la signa i la lliura com a còpia autèntica.
  • Si el document no es pot passar a PDF, llavors s’informarà a l’usuari de que no es pot descarregar la copia autèntica.

La signatura de la còpia autèntica té les següents característiques:

  • Es genera en el mateix moment de la sol•licitud, fent ús dels serveis del validador del Consorci AOC.
  • El format de la signatura és CAdES-C incrustada en el pdf.
  • No és visible al PDF (no té imatge).
  • Està signada amb un certificat digital d’aplicació del propi servei.

La còpia autèntica en cap cas s’emmagatzema en la plataforma iARXIU.

Per fer això només cal anar al document i clicar a “còpia autèntica”

iarxiu_consulta_17

Generar informe d’evidència

Els usuaris poden sol·licitar l’expedició d’informes d’evidència electrònica, en format pdf, que certifiquen l’origen i la integritat d’un determinat PIA i el seu contingut. Aquests informes contenen la següent informació:

  • L’origen i historial de les actuacions o esdeveniments relacionats amb el PIA;
  • Una asseveració emesa per iArxiu sobre la integritat i l’autenticitat de tots els seus continguts des de l’ingrés i la validesa de totes les signatures contingudes en el PIA;
  • L’informe serà un document signat per l’iArxiu.

iarxiu_consulta_18

Consulta historial d’accessos

L’arxiver i altres rols administradors també poden veure l’historial d’accessos d’un paquet per conèixer a quins usuaris han accedit i quines accions de consulta han realitzat.

iarxiu_consulta_20 iarxiu_consulta_19

Consulta historial d’accions

L’usuari també pot veure l’historial d’accions d’un paquet per conèixer a quines accions ha estat sotmès el paquet d’informació

iarxiu_consulta_21

iarxiu_consulta_22