El servei iARXIU es presta en modalitat ASP, és a dir, les administracions usuàries de l’iARXIU fan servir aquesta eina i el seus serveis, però la infraestructura tecnològica que la sustenta resideix a les instal·lacions del Consorci AOC:

  • Mitjançant EACAT: aquesta modalitat no requereix cap desenvolupament tècnic per part de l’ens.
  • Mitjançant serveis web: aquesta modalitat requereix recursos tècnics per part de l’ens per a desenvolupar serveis web. En els casos en què les administracions usuàries vulguin integrar la seva aplicació (gestor documental, gestor d’expedients…) amb iARXIU, el Consorci AOC s’encarrega de lliurar la següent informació:
    • Els WSDL dels servei i la guia d’integració als serveis web de l’iArxiu
    • Exemples de clients d’integració en JAVA i en .NET
    • Generador de paquets d’informació de transferència (PIT) en format METS