El pes màxim en Mb per paquet d’informació de transferència és de 700 Mb. Ara bé, per a no tenir problemes de rendiment, s’han establerts uns límits en funció del tipus d’operació que s’utilitzi del servei web d’ingrés o bé per la web de referència.

A la següent taula us indiquem els límits establerts:

Tipus o modalitat d’ingrés Pes màxim permès
Per la web de referència 700 Mb
Per WS (Ingrés PIT amb documents en B64. Modalitat online) 5 Mb
Per WS (Ingrés PIT amb referències als documents ubicats dins d’un fitxer ZIP. Modalitat online) 10 Mb
Per WS (Ingrés PIT amb documents en B64. Modalitat offline) 50 Mb
Per WS (Ingrés PIT amb referències a documents ubicats dins d’un fitxer ZIP. Modalitat ofline) 200 Mb
Per WS (Ingrés PIT amb referències als documents enviats prèviament a un servei de càrrega directa) 700 Mb