El pes màxim permès per document o fitxer és de 700 Mb. En cas que es superi aquest pes l’ingrés del fitxer es cancel·larà.

La limitació, a part de temes de rendiment, ve donada pel gestor d’antivirus que utilitza la plataforma iARXIU

Tambè cal tenir present que el temps màxim per pujar el fitxer és de 300 segons ja que els frontals web de la plataforma tenen aquest time out.