Els usuaris, sempre i quan, tinguin els permisos adients podran cercar els paquets d’informació d’arxiu arxivats al repositori mitjançant qualsevol metadada descriptiva, ja sigui a nivell d’unitat documental composta com simple.

Limitació: no existeix un cercador per contingut dels fitxers.

La plataforma inclou dos tipus de cerca:

 • Cerca bàsica. Aquesta modalitat permet cercar PIA a partir de qualsevol dels següents valors que es corresponen amb les metadades identificatives bàsiques del PIA que s’està cercant:
  • Nom de la sèrie documental
  • Data obertura de l’expedient o data de creació del document
  • Data tancament de l’expedient
  • Data d’ingrés del PIA
  • Títol/número expedient/identificador iArxiu

iarxiu_consulta1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Cerca avançada. Aquesta modalitat permet cercar PIA a partir de qualsevol metadada que forma part dels vocabularis de metadades que s’han utilitzat per descriure el PIA

iarxiu_consulta3 iarxiu_consulta4

Criteris de cerca

Les cerques de camps de text lliure no tenen en compte majúscules i minúscules i permetran la cerca per subcadenes de text.

Cal tenir en compte les següents limitacions:

 • No es poden utilitzar en una mateixa cerca vocabularis diferents.
 • Si que permet utilitzar més d’una metadada, però ha de ser del mateix vocabulari
 • El resultat de les cerques està limitat a 1000 PIA. En cas de superar al fer una cerca aquest límit la plataforma informarà que hi ha més PIA que compleixen aquest criteri de cerca

Resultats de la cerca

Tant la cerca bàsica com l’avançada, presentaran als usuaris una llista dels resultats que compleixen amb els criteris de la cerca introduïts i li mostrarà la següent informació sobre cada PIA:

 • Data d’ingrés del PIA
 • Identificador iArxiu del PIA
 • Títol de la sèrie documental a la que pertany
 • Data obertura de l’expedient
 • Data de tancament de l’expedient
 • Títol del PIA
 • Número d’expedient

iarxiu_consulta5

Clicant a l’identificador d’un dels paquets del llistat de resultats de la cerca es pot accedir directament al contingut del PIA.

L’usuari també es pot descarregar el resultat de la cerca en un fitxer Excel que inclou les dades bàsiques dels PIA.