Existeixen alguns antivirus que fan un filtratge http de les pàgines de navegació d’un explorador d’Internet. Si aquests antivirus tenen activat aquest control es poden modificar les capçaleres del formulari o pàgina web i provocar un canvi en la codificació de la pàgina. Per això, apareixen aquests caràcters estranys.

Una possible solució es deshabilitar aquesta opció de l’antivirus. Ara bé, per a acotar-ho es pot deshabilitar només per a la url del servei.