Tipus d’usuari: Arxiver

Els paquets d’informació de transferència que han generat els usuaris interns  romandran a l’àrea de preingrés (sempre i quan el seu estat sigui “preingrés autoritzat”) en espera que l’arxiver corresponent procedeixi al seu ingrés definitiu.

iarxiu_ingres_01

L’arxiver, mitjançant la funcionalitat d’ingrés de que disposa, procedirà a l’ingrés dels PIT que es trobin dipositats a l’àrea de preingrés o bé a esmenar-los

Ingrés d’un preingrés autoritzat

  • Si tot és correcte procedirà a l’ingrés del PIT a la plataforma. L’arxiver pot escollir més d’un PIT a la vegada i és imprescindible que l’estat del preingrés sigui “preingrés autoritzat”. Per fer-ho només cal seleccionar els preingressos en estat “preingrés autoritzat” i clicar el botó “Ingrés”

iarxiu_ingres_05

  • A continuació apareix un pop-up que serveix per indicar si es precisa del servei d’evidència electrònica (més informació en el següent enllaç)

iarxiu_ingres_06

  • Un cop l’arxiver hagi dut a terme a terme l’acció d’ingrés del PIT, l’estat del preingrés canvia a “preingrés en curs” quelcom indica que el PIT sestà processant .

iarxiu_ingres_07

  • Si tot ha anat correctament el preingrés canvia a l’estat “ingrés realitzat” i l’usuari intern i/o arxiver poden saber l’identificador que té el paquet d’informació dins de l’arxiu clicant a la icona +.

iarxiu_ingres_08

Esmena d’un preingrés autoritzat

  • En cas de detectar algun error podrà rebutjar l’ingrés tot indicant el motiu. En aquest cas, el PIT quedarà en estat rebutjat

iarxiu_ingres_02

  • En cas de detectar algun error i el sap esmenar, podrà modificar algunes de les dades emplenades entrant dins del propi PIT per editar les metadades. Per fer-ho només cal clicar a l’enllaç següent:

iarxiu_ingres_04

Eliminació d’un preingrés autoritzat

  • En cas de detectar algun error o que no compleix amb els requeriments necessaris es podrà eliminar el PIT.

iarxiu_ingres_03