Tipus d’usuari: administrador d’ens

Un cop l’usuari s’autentica a la plataforma ha de seleccionar l’ens amb el qual vol operar (important no seleccionar cap fons documental)

iarxiu_gestio_fons_documental_1

La gestió de fons permet a l’administrador d’ens crear fons documental dins del ens amb el que està treballant i associar-li quins seran els seus administradors (administrador de fons i/o arxiver).

Per donar d’alta a un fons només cal anar a la pestanya “Administració” i clicar al botó “Afegeix” del menú “Gestió fons documentals”

iarxiu_gestio_fons_documental_2

 

I tot seguit emplenar les dades corresponents:

iarxiu_gestio_fons_documental_3